houslařský ateliér Jiří D. Šmída

historie 1/2

houslařský ateliér
současná tvorba
historie
galerie nástrojů
kontakt

Houslařský ateliér houslaře Jiřího Šmídy je poměrně mladý. Houslař jej založil v roce 2000, po studiích na odborné houslařské škole v Lubech u Chebu. Tam studoval v letech 1997 - 2000 a houslařská studia absolvoval s vynikajícím hodnocením.

Následovala stáž u mistra houslaře Petra Macha v Kanadském Aylmeru, kde si Jiří Šmída doplnil nabyté umění stavět housle o dovednosti a znalosti v konstrukci kontrabasů.

Po těchto zkušenostech se stavbou nových nástrojů pokračoval vzděláváním v oblasti oprav a restaurování houslí a ostatních smyčcových nástrojů u mistra houslaře Jaromíra Joo.

  >  

houslařský ateliér Jiří D. Šmída, Spy 45, 549 01 Nové Město n. Met., mobilní t.: 606 629 708
webmaster stránek: Ing. Jan Šplouchal jr., splouchal@centrum.cz